Vákuové baliace stroje
  • Vákuové baliace stroje

    Vákuové baliace stroje

    Vákuové balenie potravín je silnou skupinou v ponuke G.P.R. Stroje od najmenších stolových až po veľké kontinuálne baličky sú určené nielen pre potravinársky priemysel ( mäso, mäsové výrobky, syry, hydina, ryby, zelenina), výrobu hotových jedál, ale aj pre malé obchodné prevádzky a gastronómiu. Okrem strojov sú v ponuke G.P.R. aj vákuové baliace fólie a vrecká.

    Dodávané značky:

    FACEM, VARIOVAC, ITALIAN PACK, SCHIB, TURBOVAC